Web je v provozu od 2. 3. 2009


Skupinový vodovod Svitavy

T.G.Masaryka 25, Svitavy 568 02, tel: 461 550 240
e-mail: marek.antos@svitavy.cz

Aktuality

 • Vyhlášení výběrového řízení „Přeložka vodovodu v ulicích Husova a U Lávky“ (termín zveřejnění informace 13. 7. 2020)
  • předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, spočívající v přeložce vodovodního řadu v ul. Husova a U Lávky do veřejně přístupných pozemků
  • předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3 mil. Kč bez DPH
  • termín realizace díla: 1. 9. - 30. 10. 2020
  • termín pro podání nabídek končí dne 28. 7. 2020 ve 13:00 hodin
  • podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
 • Cena vodného pro rok 2020 činí 33,78 Kč bez DPH, tj. 38,85 Kč vč. 15% DPH za 1 m3 fakturované vody. Proti roku 2019 tak došlo k navýšení ceny vodného o částku 0,87 Kč vč. DPH.
 • Od 1.5. dojde ke změně sazby DPH na 10%. Z tohoto důvodu bude od 1.5.2020 činit výše vodného 37,16 Kč vč. 10% DPH.
 • Pro úplnost uvádíme i cenu stočného:
 • Cena vodného a stočného pro rok 2020

  cena za 1 m3 rok 2020
  (Kč bez DPH)
  rok 2020
  (Kč včetně 15% DPH do 30. 4. 2020)
  rok 2020
  (Kč včetně 10% DPH od 1.5.2020)
  vodné 33,78 38,85 37,16
  stočné 38,53 44,31 42,38
  vodné
  +
  stočné
  72,31 83,16 79,54