Web je v provozu od 2. 3. 2009


Skupinový vodovod Svitavy

T.G.Masaryka 25, Svitavy 568 02, tel: 461 550 240
e-mail: marek.antos@svitavy.cz

Aktuality

 • Cena vodného se od 1. 1. 2018 nemění a bude stejná jako v roce 2017, a to 35,50 Kč vč. DPH za 1 m3.
 • Rozhodnutím členské schůze ze dne 2.2.2018 bylo schváleno zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Zadní“.

  Výzva k podání nabídky

  Lhůta pro podání nabídek je do 27.2.2018 do 10:00 hodin. Předpokládané termíny plnění zakázky:
  • rekonstrukce vodovodního řadu: 9.4.-29.6.2018
  • rekonstrukce přípojek soukromých vlastníků: červen-srpen 2018
  • dokončení úpravy povrchů komunikace a ostatních ploch dotčených stavbou: do 30.9.2018
  (zveřejněno 6.2.2018)