Web je v provozu od 2. 3. 2009


Skupinový vodovod Svitavy

T.G.Masaryka 25, Svitavy 568 02, tel: 461 550 240
e-mail: marek.antos@svitavy.cz

Aktuality

 • Vyhlášení výběrového řízení „Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrova, Svitavy“ (termín zveřejnění informace 3.6.2019)
  • předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci části vodovodního řadu v ul. Dimitrovova ve Svitavách
  • předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2,37 mil. Kč bez DPH
  • termín realizace díla: 15.7-30.8.2019
  • termín pro podání nabídek končí dne 16.6.2019 v 10:00 hodin
  • podmínky výběrového řízení jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
 • Cena vodného pro rok 2019 činí 33,03 Kč bez DPH, tj. 37,98 Kč vč. 15% DPH za 1 m3 fakturované vody.Proti roku 2018 loňskému roku tak došlo k navýšení ceny vodného o částku 2,48 Kč vč. DPH..