Web je v provozu od 2. 3. 2009


Skupinový vodovod Svitavy

T.G.Masaryka 25, Svitavy 568 02, tel: 461 550 240
e-mail: marek.antos@svitavy.cz

Aktuality

 • Cena vodného pro rok 2021 činí 34,51 Kč bez DPH, tj. 37,96 Kč vč. 15% DPH za 1 m3 fakturované vody. Proti roku 2019 tak došlo k navýšení ceny vodného o částku 0,80 Kč vč. DPH.
 • Od 1. 5. 2020 dojde ke změně sazby DPH na 10%.
 • Pro úplnost uvádíme i cenu stočného:
 • Cena vodného a stočného pro rok 2021

  cena od 1.5.2020
  (cena vč. 10% DPH)
  rok 2021
  cena vč. 10% DPH)
  Vodné
  37,16
  37,96
  stočné *)
  43,21
  45,21
  vodné + stočné *)
  80,37
  83,17
  Vysvětlivky *) … stočné je fakturováno ve Svitavách a u vybraných odběratelů okolních obcí